Optreden dorpsfeest Zaamslag

Ons laatste optreden voor de zomer was tijdens “het dorpsfeest ” in Zaamslag op vrijdag 14 juni. Altijd gezellig en leuk om aan mee te werken. Wij hebben een religieus en een profaan repertoire ten gehore gebracht. Hoogte punt was een lied over Zaamslag dat wij in canon hebben gezongen. Ons jkoorlid Sarie den Doelder, zelf afkomstig uit Zaamslag, heeft dit lied gemaakt. wij hebben het dan ook met veel plezier gezongen. Het publiek wisselde van tijd tot tijd. Dat is ook het mooie van zo’n avond. Wij hebben het in ieder geval met veel plezier gedaan.

We hebben de volgende werken ten gehore gebracht:

“Ave verum corpus”                          Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
“Preis und Anbetung”                        Christian H. Rinck (1770-1846)
“Psalm 150”                                     César Franck (1822-1890)
“Lord, for Thy tender mercy’s sake”    Farrant (16e eeuw)/zett. A. Greening
“O Divine Redempteur”                     Charles Gounod (1818-1993)
“Minnelied”                                      Ernst-Lothar von Knorr (1896-1973)
“Questa dolce Sirena”                       Giovanni Gastoldi (1550-1622)
“Come with me”                               Yolan Trabski (*1950)

Ode op het dorp Zaamslag – tekst: mw. Sari den Doelder-Wisse

Ga nu met ons mee
naar die plaats in Oost-Zeeuws Vlaand’ren.
ZAAMSLAG HET DORP
Daar is één keer per jaar
feest in het dorp
met elkaar

Ook staat daar een beeld
van twee jongens met een strooppot
ZAAMSLAG DAT DORP
Daar worden inwoners
stopielekkers
genoemd.

Winkels in het dorp
waar echt iedereen kan slagen.
ZAAMSLAG HET DORP
Met kerk en kroeg, ook mooi
zijn de polders
rondom.

Lopen of op de fiets
noorden, Zuid of West, naar ’t Oosten
Zaamlag DAT DORP
Waar vaak de zon, vaak schijnt,
Naar het zwembad
met elkaar.

’t Podium kan daar
men een fijne avond uit gaan.
ZAAMSLAG HET DORP
Zang en muziek, kom dus ook
gezellig
met elkaar.

Sporten doen ze ook
zaterdag, de dag van ’t voetbal.
ZAAMSLAG DAT DORP
School en de soos, Molenhof
bejaarden
prachtgebouw.