Bestuur & commissies

Bestuur:

voorzitter: Johan Legters
secretaresse: Marian de Jonge-Epskamp
penningmeester: Jan de Jonge
algemeen adjunct/vice-voorzitter: Chris Dorssers
bibliothecaresse: Nellie de Kraker-Riemens
bestuurslid: Ko Vergouwe

Dirigent:

Anton de Kort

Muziekcommissie:

Anton de Kort, Jan Oppeneer, Corrie-Simons-Fieret

PR commissie:

Chris Dorssers

Website:

Marieke Haak-Bergsma