Asaf100 historie

KORTE HISTORIE

Het koor Asaf is volgens de statuten en het opschrift op het vaandel op 10 januari 1914 opgericht, als protestants christelijk koor, (dus geen kerkkoor) met hoofdzakelijk leden uit Axel. In de beginjaren voor de oorlog telde het koor tussen de 50 en 90 leden. Op dit moment schommelt het aantal tussen de 35 en 40 leden en komen ze deels uit de omgeving van Axel, (Terneuzen, Zaamslag, Hulst en België).

In de notulen staat vermeld dat op 2 mei 1916 de statuten koninklijk zijn goedgekeurd en in 1916 werden pogingen ondernomen tot aansluiting bij de Christelijke Bond, waarmee de KCZB zal zijn bedoeld. We zijn dus al even lid van “onze” bond.

Voor de oorlog waren er veel jongeren lid van het koor, met name dames. Het was niet alleen voor het zingen, maar het koor was ook een ontmoetingsplaats met vooral ‘s zomers uitstapjes voor bezoek van concoursen in de omgeving, België (over de grens), Zuid-Beveland en Walcheren (aan de overkant met de pont over de Schelde). Regel was toen dat gehuwde dames dienden te bedanken als lid van het koor. Die werden geacht geen tijd meer te hebben voor zulke zaken. Die regel is na de oorlog gelukkig afgeschaft.

Het repertoire is door de jaren heen heel divers geweest. In de jaren tussen ± 1935 en 1955 zijn er diverse oratoria uitgevoerd, zoals o.a. “Samson” de “Messiah” (Duitse versie) van G.F. Händel en de Johannes Passion van J.S. Bach, zodat Asaf zich in die periode een oratoriumkoor kon noemen. Daarna werd het minder een oratoriumkoor en bestond en bestaat het repertoire meer uit gemengde muziek, meestal 4-stemmig, van vroege barok naar romantiek tot ook moderne werken van hedendaagse componisten.

De afgelopen 100 jaar hebben diverse dirigenten leiding gegeven aan het koor. De eerste 4 jaren de heer Izaäk Brakman, vanaf 1918 tot 1929 hoofdonderwijzer de heer Johan de Ridder, daarna tot 1966 de heer Piet Brakman. Van 1966 tot 1980 met verschillende dirigenten, o.a. Anton van Prooijen, Wim Wassenburg en Arie Karreman.

Vanaf 1980 tot heden zijn onder leiding van dirigent Anton de Kort uit Hulst geregeld optredens verzorgd met een gevarieerd repertoire, zowel met orkestbegeleiding en solisten, als met orgel of piano en a capella.