Optreden Axel 800 jaar

In het kader van Axel 800 is een korenavond georganiseerd. Op vrijdag 23 augustus hebben wij op een ponton in de Kleinen Kreek gezongen. Zingen in de openlucht is een leuke ervaring. Aan het einde van ons optreden hebben wij een ode aan Axel gebracht. Op de wijze van “het dorp” van Wim Sonneveld heeft Sarie den Doelder een prachtige tekst gemaakt. Het refrein is dan ook door velen meegezongen. Een feestelijke avond met veel publiek en heel mooi weer.

We hebben de volgende werken uitgevoerd:

“Preis und Anbetung”                            Christian H. Rinck (1770-1846)
“Lord, for Thy tender mercy’s sake”        Farrant (16e eeuw)/zetting A. Greening
“Minnelied”                                           E.L. von Knorr (1896-1973)
“Questa dolce Sirena”                            Giovanni Gastoldi (1550-1622)
“Come with me”                                    Yolan Trabski (*1950)

Samenzanglied: “Het dorp”

Uitbundig vieren met elkaar,de stadsrechten 800 jaar,
en ieder viert dit jaar nu feest,u bent, toch zelf ook al geweest?
Het zwemmen in de kleine kreek, dat was op Nieuwjaarsdag zo bleek.
En dat, was echt nog maar ’t begin, en ieder had het naar de zin.
De Halle, quiz en ook het breien, ook ’t Kerkenpad was al in beeld
In ijspret werd volop gedeeld, de schaats men liet hem glijen.

REFREIN: En naast de kleine kreek en Boslaan, zie nu ons koor hier voor u staan,
Eer aan de stad 800 jaren, wat is het snel voorbijgegaan.

Wie heeft er niet een ansichtkaart, van vroeger en voor hen veel waard,
van slagerij of kruidenier, de kroeg, erg lekker was daar ’t bier.
Ook nu nog steeds te vinden hier, maar het is waar wij geboren zijn.
Die stad met voetbal en ook kerk, en velen daag’lijks aan het werk,
de koeien grazend in de “weien”, het stadhuis met de markt ervoor,
de zandweg tussen koren door, het vee de boerderijen.

REFREIN

De stadsomroeper met zijn bel, die kent toch iedereen al wel,
hij belt de boel snel bij elkaar, en kijk, het is toch echt niet waar?
Stadspoorten staan daar in het zicht, dat zijn w’aan onze stand verplicht.
Het planten van een KONINGSBOOM, voor ons was dat nu echt een droom.
En men is steeds nog aan het breien, het vissen, wedstrijd aan de kreek.
De mooiste molen in de streek, de golf, de zweefvliegtuigen.

REFREIN

Concours Hippique in de maand Mei, danshappening maakt kind’ren blij,
Balletschool van mevrouw Lion, Keure, een maaltijd in de zon.
Dat zegt u toch waarschijnlijk iets, want het is waar wij geboren zijn.
En kent u Axel Culinair?, de restaurants van hier niet ver.
De toerclub slingert over wegen, dan komt nog t’is dan Oudejaar,
Hardlopen tussen koren door, het vee, de boerderijen.

REFREIN