8 november jubileumconcert

8 november jubileumconcert

koor 100 jaar jubileumconcert

Op zaterdag 8 november 2014 heeft het jubilerende koor Asaf een gevarieerd concert verzorgd onder het thema “Lofzang door de eeuwen heen”. Het affiche en de omschrijving van uit te voeren programma

Koor 100 jaar jubileumconcert

In de pauze van het concert is het koor gefeliciteerd door de burgemeester van de gemeente Terneuzen, de heer Jan Lonink, waarbij hij het jubilerende koor blij verraste met het aanbieden van een Koninklijke erepenning, die door koning Willem Alexander met beschikking van 1 september 2014 aan het koor is toegekend. De erepenning is in ontvangst genomen door de twee langst zittende koorleden, mevrouw Janneke Bakker-Geensen en de heer Johan Knieriem. Koninklijke erepenningDe door de grootmeester van het huis van zijne majesteit de koning ondertekende bijbehorende oorkonde en de beschikking is door de burgemeester aan de voorzitter de heer Rinus de Fouw en de secretaresse mevrouw Marian de Jonge-Epskamp overhandigd.

Koninklijke erepenning

Vervolgens is het koor toegesproken en gefeliciteerd door de voorzitter van de Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten, de heer Herman Schimmel. Als blijk van waardering is door hem namens de KCZB een bronzen kunstwerk aan het koor uitgereikt. Dit unieke kunstwerk, bestaande uit drie langgerekte figuren met hoog boven het hoofd gestrekte armen, getiteld APPLAUS, is ontworpen en vervaardigd door beeldend kunstenaar Corry Ammerlaan-van Niekerk.

Na afloop van het concert is het publiek uitgenodigd de door het koor aangeboden receptie te bezoeken, waar ruimschoots gebruik van is gemaakt.

Klik hier voor info over de koninklijke erepenning en beeldje APPLAUS
klik hier voor het Programmaboekje jubileumconcert