8 nov 2014 Jubileum concert Asaf 100 jaar

Op zaterdag 8 november 2014 heeft het jubilerende koor Asaf een gevarieerd concert verzorgd onder het thema “Lofzang door de eeuwen heen”.

In de pauze van het concert is het koor gefeliciteerd door de burgemeester van de gemeente Terneuzen, de heer Jan Lonink, waarbij hij het jubilerende koor blij verraste met het aanbieden van een Koninklijke erepenning, die door koning Willem Alexander met beschikking van 1 september 2014 aan het koor is toegekend.

Na afloop van het concert is het publiek uitgenodigd de door het koor aangeboden receptie te bezoeken, waar ruimschoots gebruik van is gemaakt.